PERSBERICHT Industrieterrein Kooypunt IIIa bouwrijp overgedragen Port of Den Helder

Afgelopen vrijdag is door projectleider Peter Dieleman het bedrijventerrein Kooypunt IIIa in Den Helder officieel bouwrijp overgedragen aan interim-directeur Whitney Veen van Port of Den Helder. Het nieuwe bouwterrein biedt ruimte aan faciliterende bedrijven voor de in de regio Noord-Holland Noord gevestigde offshore industrie.

KWS Por tvan Den Helder-Peter van Aalst.

KWS Por tvan Den Helder-Peter van Aalst.

Whitney Veen: “Met deze officiële overdracht kunnen wij meer ruimte bieden voor de supply chain voor offshore werkzaamheden in Den Helder. Port of Den Helder is de levensader voor de circa 130 olie-, gas- en serviceplatformen en offshore installaties op het continentaal plat. In nauwe samenwerking met Den Helder Airport zorgen we als belangrijkste logistieke (O&M) offshore haven van de zuidelijke Noordzee dat vrijwel al het personeel dat werkzaam is op de offshore installaties vanuit Den Helder getraind en gemobiliseerd wordt. Als flexibele haven met de kortste afstand tot de platformen en installaties op zee faciliteren wij de gehele supply chain die dagelijks vrijwel alle offshore benodigdheden van en naar de platformen in de Noordzee vervoert.

Vestiging bedrijven
Na Bek & Verburg zal Total E&P Nederland zich op Kooypunt IIIa vestigen. Bek & Verburg specialiseert zich in een efficiënte en tijdbesparende verwijdering van maritieme afvalstoffen, conform nationale en internationale wetgeving. Oliemaatschappij Total E&P is sinds 1976 gevestigd in Den Helder. Het bedrijf heeft voor het kersverse industrieterrein gekozen om de veiligheid ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen en om te kunnen blijven voldoen aan de steeds strenger wordende milieuwet- en regelgeving. Op het terrein kan met ontheffing tot milieu-categorie 5.2 gevestigd worden.

KWS Por tvan Den Helder-Peter van Aalst.

KWS Por tvan Den Helder-Peter van Aalst.

Bedrijventerrein Kooypunt
Kooypunt III dient onder andere als een service hub voor de supply chain voor de in de regio Noord-Holland Noord gevestigde offshore industrie. Het industrieterrein richt zich op die bedrijven die niet direct afhankelijk zijn van de haven zelf, maar in dienst zijn van de aldaar gevestigde offshore gerelateerde ondernemingen. Kooypunt III is onderdeel van bedrijventerrein Kooypunt en is op korte afstand van de zeehaven, Den Helder Airport en belangrijke aanvoerwegen gesitueerd. De vervolg werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van circa 4 kilometer riolering, de aanleg van waterpartijen, circa 10.000 m2 aan ruime asfaltwegen, inclusief dimbare straatverlichting van LED-lampen. Inmiddels zijn er ruim zeventig bomen langs de openbare wegen aangeplant. Alle kavels zijn per direct beschikbaar voor ontwikkeling/bebouwing. Kooypunt IIIa biedt ruimte aan 10 hectare bedrijfsgrond, waarvan momenteel nog circa 7,5 hectare beschikbaar is.

NV Port of Den Helder
Het ontwikkelingsgebied is onderdeel van NV Port of Den Helder. Deze vennootschap exploiteert, ontwikkelt, coördineert en faciliteert (watergebonden) bedrijfsgebieden in de zeehaven en op bedrijventerreinen. In nauwe samenwerking met gemeenten, de Koninklijke Marine, onderzoeksinstituten en onderwijs worden faciliteiten geboden voor ondernemen, leren en werken in de offshore industrie. Den Helder heeft de belangrijkste offshore haven van het zuidelijke deel van de Noordzee. Samen met het nabijgelegen vliegveld ondersteunt de haven activiteiten van circa 135 gas-, olie- en serviceplatformen. Met 23.000 vliegbewegingen per jaar is de luchthaven een belangrijk onderdeel voor de haven.

Bij de verzelfstandiging van de havendienst naar Port of Den Helder is ook het bedrijventerrein Kooypunt overgedragen aan de Port of Den Helder. De haven heeft de realisatie van het bouw- en woonrijp maken van fase 3A in 2014 aanbesteed. De uitvoering is gestart in april 2015 na de officiële kick-off van Kooypunt IIIa.