PERSBERICHT Vrachttransport op waterstof in 2018 mogelijk door inzet windmolens

Een brede samenwerking tussen verschillende sectoren maakt het mogelijk dat vrachtwagens in Noord-Holland vanaf 2018 gaan rijden op waterstof, een schone en duurzame brandstof dankzij de inzet van windenergie. Dit initiatief is voortgekomen uit onderzoek naar de haalbaarheid om waterstof te produceren uit offshore windenergie onder leiding van initiatiefnemers HYGRO en Composite Agency. Samen met ketendeelnemers ECN, Energy Expo en Energy Valley presenteerden zij op 28 juni 2017 tijdens het congres Hydrogen from Wind to Wheel in Alkmaar de uitkomsten van het onderzoek.

Het congres werd afgesloten met de aankondiging van het project “DUWAAL”. In dit project worden waterstofproductie, -distributie en het geschikt maken van voertuigen voor waterstof gelijktijdig gerealiseerd. Bij het congres, een initiatief van Ontwikkelingsbedrijf NHN en Energy Valley, waren zo’n 80 specialisten en belangstellenden aanwezig.

Goedkoper dan fossiele brandstof
Het idee is om met elektriciteit van offshore windmolens, direct in de windturbine, via elektrolyse water om te zetten in waterstof. Vervolgens wordt de duurzaam geproduceerde waterstof via een hogedruk composiet-leiding aan land gebracht en ingezet als groene transportbrandstof.

In het haalbaarheidsonderzoek zijn voor alle delen van de keten de mogelijke kosten en potentiële integratievoordelen geanalyseerd. Daaruit is enerzijds een kostprijs voor de waterstof bepaald en anderzijds berekend wat deze brandstof per voertuig mag kosten. De belangrijkste conclusie is dat rijden op waterstof uit windenergie op termijn zelfs goedkoper wordt dan op fossiele brandstof.

Een voertuig op waterstof is feitelijk een elektrisch voertuig. Het verschil is dat de energie niet uit een batterij komt, maar uit een brandstofcel en een waterstoftank. Waterstof heft de beperkingen van elektrisch rijden op batterijen voor vrachtwagens op. Hierdoor wordt de inzet net zo makkelijk als met diesel voertuigen. Geluidloos en emissievrij rijden voor de vrachtsector wordt nu werkelijkheid’, aldus John van Rhoon, E-Trucks Europe BV.

Transportinfrastructuur waterstof goedkoper dan voor elektriciteit
Uit de studie blijkt dat waterstof tegen een vergelijkbare prijs per eenheid energie aan land kan worden gebracht als elektriciteit. Hiervoor wordt elektrolyse geïntegreerd in een windturbine die, in plaats van op een elektriciteitsnet, rechtstreeks wordt aangesloten op een waterstof-pijplijn. Door de flexibele hogedruk composiet-pijpleidingen kan de transportinfrastructuur tegen lagere kosten worden aangelegd dan voor elektriciteit. Mits juist aangelegd ontstaat hiermee automatisch een opslagbuffer, een van de grote vraagstukken bij offshore wind. ‘Hiervoor is een optimale benutting van de infrastructuur voor waterstofconversie en -transport nodig, wat mogelijk aanpassingen vergt in zowel turbine als windparkontwerp’, licht Edwin Wiggelinkhuizen van ECN toe.

Demonstratieproject DUWAAL
Op basis van de opgedane kennis in het onderzoek wordt (onder leiding van HYGRO, ondersteund door EnergyValley, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN), een consortium met GP Groot, HVC, ECN en de firma E-Trucks Europe BV) momenteel gewerkt aan demonstratieproject “DUWAAL”. Voor dit project wordt een elektrolyser met een onshore windturbine geïntegreerd.

De waterstof wordt gedistribueerd door heel Noord-Holland naar verschillende tankstations; het eerste station komt in Alkmaar op de Boekelermeer bij het nieuwe NXT station. ‘Er zullen uiteindelijk minstens 100 vrachtwagens op gaan rijden’, vertelt Jan Willem Langeraar van HYGRO. ‘We nodigen gemeenten en transporteurs uit om deel te nemen als gebruiker’. Geïnteresseerden in waterstoftoepassingen voor vrachtwagens kunnen contact opnemen met John van Rhoon van E-Trucks Europe BV.

Websites:
www.ecn.nl
www.e-truckseurope.com
www.nhn.nl
www.energyvalley.nl