Zomaar beginnen met een blog of het versturen van een persbericht is doorgaans zinloos. Aan alle communicatie-inspanningen ligt een doel, een strategie en een visie ten grondslag. Om die reden borduren wij met onze diensten verder op de bestaande communicatiestrategie van onze klanten en geven advies. Wanneer een heldere strategie ontbreekt kunnen wij uw daarbij helpen als uitgangspunt voor onze communicatieondersteuning.

Positionering
Wij formuleren uw bedrijfs- en kernactiviteiten, ambities en missies die het uitgangspunt zijn bij al uw communicatie-uitingen.

Strategisch communicatie-advies
In de pr-strategie wordt bepaald welke relatiegroepen met welke boodschap en via welke communicatiekanalen en middelen worden benaderd.

PR-communicatieplanning
Nadat de pr-strategie helder is maken we een planning op basis van geformuleerde persmomenten.

Ter indicatie: prijzen variëren vanaf € 525,- voor een professioneel persbericht tot € 2.235,- per maand voor doorlopende (coördinatie) van uw contentproductie én nieuwsdistributie. Neem contact op voor een vrijblijvend voorstel passend bij uw wensen.

sheet