PERSBERICHT Eerste exemplaar ‘Hollandse Kust – Where wind & water works’ uitgereikt tijdens WindEurope

Alle vestigingsfactoren voor internationale windenergiemarkt komen in één uitgave aan bod

De Noord-Hollandse zeehavens van Amsterdam, IJmuiden en Den Helder hebben op 29 november 2017, samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de provincies Noord- en Zuid-Holland, op de internationale WindEurope Conference & Exhibition in Amsterdam RAI het eerste exemplaar van het magazine ‘Hollandse Kust – Where wind & water works’ uitgereikt. Het eerste exemplaar is overhandigd door Edwin Krijns, wethouder van Den Helder, aan Ivor Cato (voorzitter van Wind Europe) en Giles Dickson (CEO of WindEurope) en Hans Timmers, (directeur van de Nederlandse Wind Energie Associatie).

De speciale uitgave is bedoeld om internationale partijen, die betrokken zijn bij offshore wind tenders, inzage te geven in de efficiënte infrastructuur en de aanwezige samenwerkende supply chain die Nederland rijk is en hoe daar gebruik van gemaakt kan worden bij de voorbereiding, bouw, installatie en onderhoud van offshore wind parken.

Het belang om internationaal als één gezicht naar buiten te treden in de offshore markt is groot. Krachtenbundeling en samenwerking is van belang om collectief grote windenergie opdrachten binnen te halen. Het magazine laat de Nederlandse ambitie en kracht van de infrastructuur van de Nederlandse havens goed zien,” aldus Edwin Krijns, wethouder van Den Helder.

Gebundelde krachten
De Noord-Hollande zeehavens die de krachten gebundeld hebben zijn Amsterdam en IJmuiden vanuit Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) en Den Helder vanuit North Sea Energy Gateway (NSEG). Ze presenteerden de collectieve ‘unique selling points’ tijdens de WindEurope Conference & Exhibition in Amsterdam RAI aan de belangrijke spelers binnen de gevestigde offshore Windindustrie.

Provincie Noord Holland ondersteunt de samenwerking, die gericht is op het aantrekken van offshore energy activiteiten. Wethouder Edwin Krijns van de gemeente Den Helder: “De presentatie op WindEurope is een belangrijke stap en een opmaat voor samenwerking tussen Nederlandse havens onderling op het gebied van offshore windenergie. Samen moeten we ons profileren richting deze markt. De zeehaven van Amsterdam, IJmuiden en Den Helder zien de enorme potentie van deze sector op het gebied van economische ontwikkeling, kennis, innovatie en arbeidsmarkt.