PERSBERICHT InVesta ontvangt beschikking Ministerie van Economische Zaken

Kennisinstituut voor biomassavergassing op Energy Innovation Park vanaf september van start

Het Ministerie van Economische Zaken heeft In het kader van beleid voor energie en duurzaamheid een subsidie verleend voor het kennis- en bedrijvencluster Investa (Institute for Valorisation and Expertise in Themochemistry Alkmaar). Het programma wordt uitgevoerd vanaf 1 september 2017. InVesta wordt in Alkmaar gerealiseerd op het Energy Innovation Park.

InVesta faciliteert organisaties en bedrijven die met demonstratie-installaties praktijkonderzoek doen naar innovatieve, nog niet marktrijpe technologieën voor de voorbehandeling en vergassing van biomassa. Met biomassavergassing wordt groen gas geproduceerd door middel van verhitting van biomassa: materiaal dat oorspronkelijk organisch is, zoals snoeiafval, houtafval, groente, fruit- en tuinafval, olie en vet uit voeding, mest en gewassen voor bio-energie zoals koolzaad en suikerriet.

De komst van het expertisecentrum levert minimaal 150 nieuwe banen op in de regio. Er is dan ook veel geld in het project gestoken. Het expertisecentrum ontleent haar bestaansrecht voor een groot deel aan de beschikking (€1.000.000,-) van het Ministerie van Economische Zaken voor de ontwikkeling van InVesta. De beschikking is een vervolg van de Green Deal die in 2016 werd ondertekend in aanwezigheid van 28 vertegenwoordigers uit de EU. Ook de Provincie Noord-Holland heeft met €960.000 een significante bijdrage gedaan.

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek van Provincie Noord-Holland: “De definitieve bijdrage van het Rijk is van essentieel belang voor de ontwikkeling van InVesta. De provincie Noord-Holland ziet ook veel kansen voor het onderzoekscentrum en heeft daarom een bedrag van 960.000 euro beschikbaar gesteld. InVesta levert met de productie van groen gas niet alleen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, maar het centrum zorgt ook voor extra werkgelegenheid.”

Versnellen van technologische ontwikkelingen
Doel van het programma in Alkmaar is om via biomassavergassing een bijdrage te leveren aan het versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële productie van ‘syngas’, ‘groen gas’ en groene chemicaliën mogelijk maken.

“Eén van de belangrijke vraagstukken waar Nederland voor staat in deze ‘gastransitie’ is de inzet van het bestaande gasleidingennetwerk voor het transport van de alternatieve bronnen van gas. Het groen opwekken van gas is een belangrijke ontwikkelrichting in deze ‘gastransitie’, In dat licht ben ik de afspraken in de Green Deal InVesta voor de ontwikkeling van het expertisecentrum biomassavergisting in Alkmaar aangegaan,” aldus directeur Energie en Omgeving Meindert Smallenbroek van het Ministerie van Economische Zaken. “Hiermee willen wij de industrialisatie van biomassavergassingstechnologie bewerkstelligen, waarmee in potentie 10 tot 100 miljoen m3 ‘groen gas’ in het Nederlandse gasnet kan worden geïnjecteerd in de periode 2020-2023. Daarnaast wordt in dezelfde periode in potentie 20.000 tot 200.000 ton co2-besparing gerealiseerd.”

“De kansen voor het biomassavergassingscluster zitten vooral in het ontwikkelen en industrialiseren van nieuwe technologieën en het realiseren van innovaties,” aldus Mark Overwijk van ECN. “Door kruisbestuivingen te faciliteren met het expertisecentrum, kunnen nieuwe innovaties sneller naar de markt worden gebracht. Wij zijn in Nederland nu al wereldklasse op het gebied van vergassingstechnologie, maar als we kunnen aantonen dat deze technologie op grote schaal toepasbaar is, dan is het een interessant exportproduct.”

Wethouder duurzaamheid van de gemeente Alkmaar Jan Nagengast (CDA): “De betekenis van InVesta is voor Alkmaar heel groot en zet ons nationaal en internationaal op de kaart. Het hoogwaardig onderzoek en de stap naar groen gas, groene chemie en groene brandstoffen maken Alkmaar klaar voor de toekomst”.

Energy Innovation Park
Regio Alkmaar is een uitermate geschikte locatie voor InVesta, vanwege de infrastructuur en vergunningsmogelijkheden van het Energy Innovation Park en bedrijventerrein Boekelermeer. Projectpartners TAQA, Energy Valley, Gemeente Alkmaar, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Liander kunnen bogen op kennisintensieve bedrijven op gebied van energie, afval en verwerking van biomassa en op kennisinstellingen als ECN en Hogeschool Inholland in combinatie met Data Science Alkmaar (expertisecentrum voor big data) en Incubator duurzame energie IDEA. Gemeente Alkmaar speelt bij zowel InVesta, als het Energy Innovation Park en Data Science Alkmaar een sterk faciliterende rol.