PERSBERICHT Kooyhaven vandaag officieel verbonden met Noord-Hollandskanaal

Vandaag is Kooyhaven officieel in verbinding gebracht met het Noord-Hollandskanaal. In het bijzijn van algemeen directeur Jacoba Bolderheij van NV Port of Den Helder, directeur Gebiedsontwikkeling Ronald Dirksen van Dura Vermeer en algemeen directeur Jan-Mark van Mastwijk van De Vries & Van de Wiel is de belangrijkste fase in de ontwikkeling van Kooyhaven een feit. Bij de handeling waren naast wethouders Theo Meskers (Hollands-Kroon) en Edwin Krijns (Den Helder) diverse genodigden aanwezig.

De werkzaamheden voor de aanleg van Kooyhaven in de haven van Den Helder zijn in volle gang. Dankzij de realisatie van deze verbeterde verbinding met het achterland krijgt de logistieke capaciteit van het haventerrein in Den Helder een grote impuls. Algemeen directeur Jan-Mark van Mastwijk van De Vries & Van de Wiel: “De afgelopen maanden is door de aannemingscombinatie veel werk verzet. De voormalige dijk langs het Noord-Hollandskanaal is ontmanteld. Ter plaatse van de voormalige dijk en om de nieuwe insteekhaven met een openbare kade is het kabel- en leidingtracé over een lengte van 1.250 strekkende meter verlegd. Er is met 110.000 m3 zand en erosieklasse 1/2 klei een nieuwe waterveilige dijk om 16 hectare bedrijventerrein aangelegd.”

Algemeen directeur Jacoba Bolderheij van NV Port of Den Helder: “De oplevering van Kooyhaven komt nu snel in zicht en is een mijlpaal in de ontwikkeling van Port of Den Helder. Dankzij de realisatie van de verbinding met het Noord-Hollandskanaal is onze logistieke offshorehaven straks ook te bevoorraden via binnenvaarttransport. Door deze verbinding met het achterland kan de gehele regio beter worden gefaciliteerd en biedt het ruimte voor meer bedrijvigheid.”

Toekomstige werkzaamheden
Voor de oplevering in november worden door de aannemingscombinatie diverse werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt na vandaag 225 strekkende meter kade langs het Noord-Hollandskanaal aangebracht, de rotonde op N99 bij de Touwslagersweg aangepast ten behoeve van de ontsluiting van Kooyhaven en een toegangsweg gerealiseerd naar de nog te verharden openbare kade (7.000 m2) op Kooyhaven. De laatste fase van de ontwikkeling is het ontgraven van de insteekhaven (20.000 m3) en van de langshaven (18.000 m3). Voordat de haven bouwrijp kan worden opgeleverd worden elektriciteitsvoorzieningen aangelegd op de openbare kade samen met verlichting op de kade en de toegangsweg.

Ten behoeve van de inrichting van de groenzone is op dit moment circa 100.000 m3 grond verwerkt afkomstig uit de insteekhaven. De groenzone wordt nu voor 1 november op hoogte gebracht (6,0 m1 boven NAP) en circa 1.200 strekkende meter fietspad om de groenzone wordt geasfalteerd. Tot slot worden de voorbereidingen getroffen voor het planten van bomen in het voorjaar van 2017.

Kooyhaven
Kooyhaven is gelegen ten zuiden van de N99 en ten oosten van de N9 op het grondgebied van gemeente Hollands Kroon. Afgelopen januari werd gestart met de ontwikkeling van Kooyhaven. Naar verwachting is in november de openbare kade en de eerste 5 hectare van het bedrijventerrein respectievelijk operationeel en beschikbaar.

Kooyhaven biedt ruimte aan bedrijven binnen de supply-chain voor de energiemarkt, die haven- of watergebonden zijn. Kooyhaven biedt daarnaast ruimte voor andere sectoren die van de ligging en havenfaciliteiten kunnen profiteren, zoals jachtbouw en agribusiness.

De verwachting is dat de ingebruikname van Kooyhaven zorgt voor een sterke impuls voor de lokale economie van Den Helder. In de zeehaven is slechts beperkt ruimte beschikbaar, terwijl bedrijven die daar gevestigd zijn (of zich gaan vestigen) ook toeleveranciers en andere (faciliterende) bedrijven aantrekken. Deze bedrijven kunnen zich vestigen op Kooyhaven.